Zapraszam do kontaktu:

Gołdap – spotkanie z mieszkańcami.

Anna Wojciechowska spotkała się z mieszkańcami Gołdapi. Inicjatorami spotkania byli członkowie oraz sympatycy Platformy Obywatelskiej, którzy mieli do posłanki wiele pytań. Posłanka opowiadała o swojej pracy i pełnionych funkcjach w Parlamencie, sporo czasu też poświęciła programowi Koalicji Obywatelskiej. Wśród zebranych wywiązywały się ciekawe dyskusje na temat obecnej sytuacji w naszym kraju, a zwłaszcza dotyczącej przedsiębiorców, budżetu państwa, służby zdrowia, komunikacji i wielu innych. Uczestnicy spotkania wskazywali również na istotne problemy dotykające ich miasto i region.

Spotkanie trwało ponad 3 godziny i zgromadziło sporą grupę zainteresowanych. Anna Wojciechowska zapewniła ich, że spotkania takie będą kontynuowane regularnie, ponieważ są one bardzo wszystkim potrzebne.