Anna Wojciechowska

Zapraszam do kontaktu:

Praca w sejmie

Kadencja XI

Interpelacje, którym nadano bieg
Zapytania, którym nadano bieg
Pytania w sprawach bieżących
Głosowania
Opiniowanie projektów UE

Przynależność do komisji i podkomisji

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

Przynależność do stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych

Polsko-Gruzińska Grupa Parlamentarna
Polsko-Litewska Grupa Parlamentarna
Polsko-Niemiecka Grupa Parlamentarna
Polsko-Włoska Grupa Parlamentarna
Zespół Parlamentarny Polska-USA

Przynależność do stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych

Parlamentarny Zespół ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa
Parlamentarny Zespół ds. Współpracy z Samorządami Gmin, Powiatów i Województw

Wystąpienia sejmowe