Zapraszam do kontaktu:

Praca w sejmie

Kadencja X

Interpelacje, którym nadano bieg
Zapytania, którym nadano bieg
Pytania w sprawach bieżących
Głosowania
Opiniowanie projektów UE

Przynależność do komisji i podkomisji

- Komisji Kultury i Środków Przekazu
- Komisji Obrony Narodowej
- Parlamentarnego Zespołu ds. ustawowego uregulowania zawodu psychoterapeuty
- Parlamentarnego Zespołu ds. Wędkarstwa
- Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży
- Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Harcerstwa
- Warmińsko-Mazurskiego Zespołu Parlamentarnego
- Parlamentarny Zespół ds. Chorób Płuc

Wystąpienia sejmowe