Zapraszam do kontaktu:

Interwencja w odpowiedzi na pismo mieszkańców

Działając na podstawie Ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu Posła i Senatora art. 20 ust. 1 i 2 (Dz.U. 2003 NR 221, poz. 2199), zwracam się do Pana Dyrektora z prośbą o podjęcie działań w sprawie, o której w imieniu mieszkańców pisze Sołtys Wójtowa ( gm. Barczewo).


Mieszkańcy Wójtowa od lat apelują o przeprowadzenie niezbędnych ze względów bezpieczeństwa korekt rozwiązań już istniejących w obrębie skrzyżowania drogi krajowej DK 16 ze zjazdem do Wójtowa ( konkretnie na Osiedle Leśne). Istotnym problemem dla użytkujących skrzyżowanie jest trudność włączenia się do ruchu na DK 16 oraz zjazdu do Wójtowa, gdzie dochodzi do licznych kolizji, a nawet wypadków śmiertelnych.


Pytanie, jakie stawiają mieszkańcy dotyczy możliwości połączenia dróg serwisowych od strony południowej, co rozładowałoby ruch, a także poprawiło bezpieczeństwo na danym skrzyżowaniu. Pytają także o możliwość ustawienia sygnalizacji świetlnej, z racji tego, że oznakowanie pionowe oraz pionowe są nieefektywne, a ograniczenie prędkości przez kierowców jest tam nagminnie łamane. Apelujący zwracają się także z prośbą o możliwość zwiększenia kontroli policji w tym miejscu, zwłaszcza w godzinach szczytu, bądź też zainstalowania monitorowania w postaci fotoradarów.

W związku z powyższym, a także biorąc pod uwagę fakt, że sytuacja ta trwa już od dawna, a na szali jest życie i bezpieczeństwo ludzi, zwracam się do Pana z prośbą o jak najszybszą odpowiedź, kiedy mieszkańcy i pracownicy Wójtowa i okolic, a także wszyscy inni użytkownicy opisywanego skrzyżowania mogą liczyć na zdecydowaną reakcję i podjęcie odpowiednich kroków w celu zapewnienia im bezpieczeństwa?