Zapraszam do kontaktu:

To był zamach na prawo, demokrację i niezależność!