Zapraszam do kontaktu:

Otwarcie ścieżki rowerowej w Grajwie, gm. Giżycko.

W niedzielę, 17 października w Grajwie Rodzinnym Rajdem Rowerowym zainicjowano funkcjonowanie ścieżki rowerowej, którą wybudowano na nieużywanych nasypach kolejowych.

Inwestycja ta powstała dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej w ramach realizacji przez Gminę Giżycko programu Interreg V-A Litwa- Polska z miastem partnerskim Troki. Ścieżka ma długość 8 km i biegnie w pobliżu miejscowości Grajwo, Sulimy, Pieczonki i Kożuchy Wielkie i wchodzi w skład Mazurskiego Traktu Rowerowego.

Gratuluję!