Zapraszam do kontaktu:

Spotkanie przedstawicieli Grupy Wyszehradzkiej z młodzieżą

We wtorek 26 października w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych z młodzieżą. Wzięli w nim udział m.in. Aleksander Ferens – Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Zuzanna Aufrichtova – Burmistrz Dzielnicy Stare Miasto w Bratysławie,  Márta Váradiné Naszályi – Burmistrz Dzielnicy Budavar w Budapeszcie oraz Bronislava Sitár Baboráková – Przewodnicząca Rady Komitetu Przeciwko Wyludnieniu Dzielnicy 1 w Pradze.

Podczas moderowanego przeze mnie spotkania zaproszeni goście rozmawiali z młodzieżą o przyczynach wyludniania się dzielnic centralnych oraz skutkach wynajmu krótkoterminowego. Dzięki wielopokoleniowej dyskusji z przedstawicielami różnych państw mogliśmy szerzej spojrzeć na poruszane problemy oraz wspólnie wypracować możliwe sposoby ich rozwiązania.

Serdecznie dziękuję gościom oraz młodzieży za rozmowę.