Zapraszam do kontaktu:

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju i Komisji Finansów Publicznych

Przedstawienie przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Ministra Finansów Tadeusza Kościńskiego, Ministra Rozwoju i Technologii Piotra Nowaka oraz Prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego informacji na temat rekordowego wzrostu poziomu inflacji w Polsce oraz lawinowo rosnących cen i kosztów utrzymania polskich rodzin, a także skutków Polskiego Ładu w działalności przedsiębiorców.

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju i Komisji Finansów Publicznych