Zapraszam do kontaktu:

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju i Komisji Finansów Publicznych

Przedstawienie przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Ministra Finansów Tadeusza Kościńskiego, Ministra Rozwoju i Technologii Piotra Nowaka oraz Prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego informacji na temat rekordowego wzrostu poziomu inflacji w Polsce oraz lawinowo rosnących cen i kosztów utrzymania polskich rodzin, a także skutków Polskiego Ładu w działalności przedsiębiorców.

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju i Komisji Finansów Publicznych

Komisja Gospodarki i Rozwoju. Rozpatrzenie informacji o głównych problemach branży stalowej i metali kolorowych w Polsce oraz o działaniach podejmowanych w celu realizacji postulatów branży.

Olbrzymim dziś problemem wszystkich branż jest energetyka. Pytam o inwestycje w energetykę. Gdyby przez ostatnie 6 lat rząd inwestował pieniądze z uprawnień do emisji CO2 w nowoczesną energetykę odnawialną, dziś bylibyśmy na poziomie innych krajów europejskich. Niestety, inwestycji brak, a nowe rozwiązania podatkowe uderzają w gospodarstwa domowe korzystające z instalacji fotowoltaicznych.