Zapraszam do kontaktu:

Lista podwyżek podatków i nowych ciężarów przygotowanych od przejęcia władzy przez PiS

Olbrzymie podwyżki za prąd i gaz, podwyżki cen żywności i usług, podwyżka płacy minimalnej i koszmar „Polskiego Ładu”. Poza tym na Polskę zostały nałożone miliardowe kary od UE za niepraworządność, za co również zablokowano nam wypłatę unijnych funduszy. Machina inflacyjna nabrała rozpędu. Aby dopełnić obraz prezentujący rządy władz PiS, poniżej przedstawiam listę podatków i opłat, jakie zostały wprowadzone za ich kadencji.

1.podatek bankowy
2.podatek ubezpieczeniowy

3.podatek handlowy

4.podatek „galeryjny”

5.uchylenie obniżki VAT uchwalonej przez poprzedni parlament

6.podniesienie VAT z 8% na 23% na wybrane produkty, np. na prezerwatywy

7.owatowanie „Nocy Muzeów” i innych imprez promujących instytucje kultury

8.akcyza na e-papierosy i tzw. produkty nowatorskie

9.zaostrzenie sposobu naliczania akcyzy od samochodów sprowadzanych z zagranicy

10.opodatkowania farm wiatrowych

11.zamrożenie progów w PIT

12.wprowadzenie trzeciej stawki w PIT w wysokości 36%

13.likwidacja liniowego PIT dla przedsiębiorców pod hasłem „daniny solidarnościowej”

14.obniżenie nawet DO ZERA kwoty wolnej od wysokich zarobków

15.pozbawienie wielu grup podatników możliwości korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów.

16.zniesienie limitu składek emerytalno-rentowych.

17.opodatkowanie wkładów pieniężnych wnoszonych do firm

18.opodatkowanie przychodów z dziedziczonego majątku

19.opodatkowanie przychodów z majątku otrzymanego jako darowizna

20.ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów podatkowych wydatków

21.ograniczanie możliwości zaliczania do kosztów podatkowych wydatków poniesionych na odsetki, opłaty, premie, czy prowizje od pożyczek i kredytów

22.ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów podatkowych wydatków poniesionych na znaki towarowe czy licencje

23.likwidacja możliwości pomniejszania przychodów z działalności operacyjnej o koszty uzyskania przychodów kapitałowych

24.zawężenie listy przychodów (dochodów) z tytułu udziału w spółce kapitałowej zwolnionych z opodatkowania

25.podwyżka opłaty przejściowej

26.oplata mocowa za prąd

27.opłata emisyjna od paliw

28.opłata wodna

29.oplata jakościowa za badanie techniczne pojazdu

30.opłata dodatkowa, jeśli przeprowadzi  się badanie techniczne pojazdu po terminie

31.opłata denna od przystani

32.opłata recyklingowa

33.opłata za wjazd (do centrum miast)

34.podniesienie opłat parkingowych

35. składka zdrowotna od przychodów ze sprzedaży środków majątkowych ( samochodu, nieruchomości, komputera itp.),

….to zapewne jeszcze nie koniec…