Zapraszam do kontaktu:

Jubileusz 30-lecia Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku

Jubileusz 30-lecia Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku był okazją do spotkania obecnych i byłych pracowników szkoły, a także uczniów, rodziców i absolwentów. Oprócz życzeń i gratulacji, był to także czas podsumowań, refleksji, spojrzenia w głąb historii, która nagle okazuje się być naszą teraźniejszością, o czym w swoim przemówieniu mówiła Dyrektor Szkoły Barbara Dardzińska. W licznych występach artystycznych dzieci i młodzieży można było dostrzec ogromne zaangażowanie i współpracę, co nie byłoby możliwe bez wzajemnych zdrowych i przyjacielskich relacji. Uczniowie i pracownicy Szkoły pokazali, że są zżytą ze sobą społecznością, która razem osiąga sukcesy i może inspirować innych.

Obecnym i byłym Pracownikom Szkoły oraz Uczniom i Rodzicom serdecznie gratuluję i życzę wielu sukcesów, wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy i aby czas spędzony w tej Szkole zawsze był miło i z sentymentem wspominany.