Zapraszam do kontaktu:

Projekt ustawy obywatelskiej o zmianie ustawy o rencie socjalnej

Szanowni Państwo, przypominam i zachęcam do wsparcia inicjatywy obywatelskiej i złożenia podpisu pod projektem ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej.

Chcemy zwiększenia jej wysokości. Walczymy o godne życie osób z niepełnosprawnościami. Obecna kwota renty socjalnej na rękę, to 1217,98 zł.

Podpis pod projektem ustawy można złożyć w moich biurach poselskich:
Ełk, ul. Nadjeziorna 23 lok F1
Gołdap, Pl. Zwycięstwa 3

Można także samodzielnie wydrukować poniższy formularz, a zebrane podpisy dostarczyć do któregoś z wyżej wymienionych biur osobiście lub pocztą.