Zapraszam do kontaktu:

Obywatelska Kontrola Wyborów

Akcja informująca o projekcie Obywatelskiej Kontroli Wyborów zorganizowana wspólnie przez Stowarzyszenie KOD, Nowoczesną i Lewicę w Gołdapi. Podczas spotkania dystrybuowane były ulotki o OKW oraz prowadzona była rejestracja kandydatów na mężów zaufania i obserwatorów społecznych w najbliższych wyborach.

Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w te ważną akcję