Zapraszam do kontaktu:

Porozumienie w sprawie Obywatelskiej Kontroli Wyborów

Uczciwe, wolne, równe, bezpośrednie i tajne wybory, to istota społeczeństwa obywatelskiego. Obecnie mamy powody, aby obawiać się możliwości fałszowania wyborów, dlatego zapisujmy się do komisji wyborczych – jako członkowie, obserwatorzy społeczni, czy mężowie zaufania, aby zapewnić praworządny przebieg wyborów. 3 grudnia wraz z liderami opozycyjnych partii demokratycznych, Komitetem Obrony Demokracji, a także z obywatelami Ełku podpisaliśmy lokalne porozumienie w sprawie Obywatelskiej Kontroli Wyborów.

Nie pozwolimy na oszukiwanie w wyborach! Dołącz do nas i zarejestruj się:👇

https://okw.platforma.org/users/join.php

Dziękujemy!

Treść porozumienia:

OBYWATELSKA KONTROLA WYBORÓW

My, niżej podpisani Obywatelki i Obywatele, w imieniu organizacji i partii, które reprezentujemy jako ich liderzy, w trosce o przyszłość i dobro Polski, w obliczu zbliżających się wyborów na każdym szczeblu funkcjonowania Państwa i Unii Europejskiej, wobec uzasadnionych obaw związanych z prawidłowym ich przebiegiem, zawieramy porozumienie o wspólnym przystąpieniu do Obywatelskiej Kontroli Wyborów – Komitetu Obrony Demokracji, by przeciwdziałać możliwym nieprawidłowościom podczas przyszłych wyborów powszechnych w Rzeczypospolitej.

Porozumienie dotyczy wspólnych działań, w ramach OKW:

– naboru oraz koordynacji obsady komisji wyborczych: członków komisji, obserwatorów społecznych i mężów zaufania

– obserwacji oraz kontroli przebiegu procesu wyborczego

– systemowego raportowania wyników wyborów oraz potencjalnych nieprawidłowości

W przekonaniu, że jedną z najważniejszych podstaw demokratycznego państwa są właściwie przeprowadzone, kontrolowane i powszechne wybory – zawieramy to porozumienie w imię uczciwości, praworządności i obywatelskiego prawa do kontroli władzy. To jest istota społeczeństwa obywatelskiego.