Zapraszam do kontaktu:

„Tak dla In Vitro” – zbieramy podpisy pod projektem ustawy

W Polsce z bezpłodnością zmaga się obecnie ok. 3 mln osób. Program finansowania in vitro był prowadzony w Polsce przez PO-PSL w latach 2013-16. Skorzystało z niego 19,6 tys. par, dzięki którym na świat przyszło 22 tys. dzieci (1,13 na parę). Projekt ten kosztował 244 mln zł i został zrealizowany w 98,7 proc. planowej kwoty.

Po objęciu władzy przez PiS zaprzestano kontynuacji programu in vitro, a rząd zaproponował– „Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020”. W latach 2016-19 skorzystało z niego 5,7 tys. par, czego efektem były 294 (0,05 ciąży na parę). Koszt takiego programu to 46 mln zł, co stanowi 46 proc. kwoty kosztorysowej (76 mln 697 tys.).

Projekt „Tak dla in Vitro” zakłada m.in. finansowanie metody in vitro z budżetu państwa, na co rocznie ma zostać zabezpieczone 500 mln zł.

Zgodnie z prawem, by obywatelski projekt ustawy mógł trafić do Sejmu, trzeba zebrać przynajmniej 100 tysięcy podpisów dorosłych osób. Musimy to zrobić jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia!

Zatem – pomóżmy spełnić marzenia wielu Polaków o byciu mamą i tatą.

Karty podpisów oraz informacje o projekcie znajdują się na stronie komitetu – www.takdlainvitro.pl . Po więcej informacji proszę o kontakt z moim biurem poselskim: tel. 538299927, biuro@annawojciechowska.pl

https://olsztyn.tvp.pl/64647545/projekt-zaklada-min-finansowanie-metody-in-vitro-z-budzetu-panstwa