Zapraszam do kontaktu:

41. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Obchody rocznicowe w Ełku, gdzie oddano hołd ofiarom tragicznych wydarzeń, będących wynikiem komunistycznych represji. Okres stanu wojennego brutalnie zaznaczył się w nowoczesnej historii Polski. Kwiaty pod pomnikiem Poległym za wolną i niezawisłą Polskę, w moim imieniu złożyli moi asystenci – Anna Kuklińska i Marek Długołęcki.