Zapraszam do kontaktu:

Z wizytą u Wójta Bartłomieja Kłoczko w cudnej Gminie Kruklanki

Podczas spotkania rozmawialiśmy o najważniejszych sprawach gminy i poszczególnych sołectw. Z uwagą wysłuchałam Wójta, kiedy opowiadał o tym, z czym gmina borykała się w ostatnich latach oraz jakie są jej bieżące problemy i najpilniejsze potrzeby. Jestem pod ogromnym wrażeniem sposobu zarządzania Wójta Bartłomieja Kłoczko. Obecnie samorządy w Polsce są w trudnej sytuacji finansowej, ponieważ wykonując własne zadania, nie mają środków na inwestycje. Brak środków na inwestycje oznacza zastój gospodarczy, społeczny, oznacza odpływ ludności i w dalszej konsekwencji zapaść cywilizacyjną. Nie możemy przestać myśleć perspektywicznie i całościowo o naszym społeczeństwie bez podkreślania roli i znaczenia sołectw i gmin. Polskie samorządy – od największych po te najmniejsze – maja prawo rozwijać się i spełniać aspiracje swoich mieszkańców.