Zapraszam do kontaktu:

Dyżur poselski w Gołdapi

Dla mieszkańców i z mieszkańcami. Dyżur poselski w Gołdapi razem z moimi kochanymi asystentami Anną Kot i Januszem Osieckim.