Zapraszam do kontaktu:

Wiec Wolności w Ełku

„Polska w naszych sercach” – pod takim hasłem 29 czerwca odbył się w Ełku Wiec Wolności, który zgromadził setki osób przybyłych manifestować swój sprzeciw wobec obecnej władzy i opowiedzieć się za wolnymi wyborami i demokratyczną Polską. Wiec ten jest wyrazem i kontynuacją marszu, który odbył się 4 czerwca w Warszawie. Oprócz ełczan, w zgromadzeniu uczestniczyli także mieszkańcy Olecka, Gołdapi, Giżycka, Augustowa, Grajewa i innych miejscowości z regionu. W wiec czynnie włączyli się także: poseł na Sejm RP Janusz Cichoń, przewodniczący Rady Miasta Ełku Włodzimierz Szelążek, wójt Gminy Kruklanki Bartłomiej Kłoczko, a także radni, przedstawiciele lokalnej inicjatywy Łączy Nas Ełk i zarazem miejscowi liderzy partii opozycyjnych Ireneusz Dzienisiewicz z Lewicy oraz Robert Klimowicz reprezentujący Polskę 2050. Niezwykle wymowny i mocny wykład dał dr Stefan Marcinkiewicz, który opowiedział o przemocy w mediach publicznych, czyli propagandzie, pokazując trafnie analogię do czasów Goebbelsa czy Urbana. Mocny przekaz dał również Maciej Wróbel, były dziennikarz TVP, który opowiadał o transformacji w TVP, po przejęciu jej przez PiS.
Podczas zgromadzenia zbieraliśmy również zapisy do Obywatelskiej Kontroli Wyborów na mobilnym stanowisku, które prowadził mój asystent społeczny Michał Dąbrowski
Ten Wiec, to dla mnie jeden z najpiękniejszych momentów w mojej dotychczasowej pracy posła. Obecność tylu osób, ich determinacja i jedność we wspólnocie wartości demokratycznych napawa niezłomną wiarą w zwycięstwo w nadchodzących wyborach. I dziś jestem przekonana, że w tej wierze nie jestem sama. Bo ludzi dobrej woli jest więcej!

http://koalicjaobywatelska.pilnujewyborow.pl/