Zapraszam do kontaktu:

Budownictwo społeczne i kolejna inwestycja mieszkaniowa w naszym regionie.

W Szczytnie odbyło się podpisanie umowy na roboty budowlane w ramach budownictwa społecznego.

Społeczna inicjatywa mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. Spółkę tworzy kilkadziesiąt gmin z województwa warm-maz. To godna inicjatywa, tym bardziej, że art. 75 Konstytucji RP stanowi:

Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania.

Prawo do mieszkania zawarte także w Karcie Praw Podstawowych UE: […] Unia uznaje i szanuje prawo do pomocy społecznej i mieszkaniowej […]

Póki co, państwo nie buduje mieszkań, a ich ceny zakupu czy wynajmu na wolnym rynku rosną.

Mam nadzieję, że całe przedsięwzięcie będzie przebiegało pomyślnie, czego życzę wszystkim stronom tej inicjatywy.