Zapraszam do kontaktu:

Praca w sejmie

Kadencja XI

Interpelacje, którym nadano bieg
Zapytania, którym nadano bieg
Pytania w sprawach bieżących
Głosowania
Opiniowanie projektów UE

Przynależność do komisji i podkomisji

Komisja Gospodarki i Rozwoju

Wystąpienia sejmowe