Zapraszam do kontaktu:

Z silną reprezentacją do Ełku przyjechali parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej. Senator i posłowie spotkali się z mieszkańcami miasta i okolic w ramach akcji „Kierunek Przyszłość”.

Senator Bogdan Klich oraz posłowie: Iwona Śledzińska-Katarasińska, Małgorzata Niemczyk, Marta Wcisło, Piotr Borys oraz Anna Wojciechowska spotkali się z mieszkańcami miasta i regionu w Centrum Edukacji Ekologicznej, by wysłuchać ich opinii na temat obecnej sytuacji w kraju, a także przyszłości Polski.
Wśród uczestników spotkania był również starosta ełcki, wójt Gminy Ełk, a także prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz. Po krótkim wprowadzeniu Anny Wojciechowskiej głos zabrali goście, by następnie przejść do ożywionej dyskusji z mieszkańcami. Nie zabrakło trudnych pytań o oświatę, kwestie senioralne, społeczeństwo obywatelskie, czy cyfryzację, a dyskusja w wielu momentach toczyła się w oparciu o uwagi krytyczne pod adresem rządzących.
Na zakończenie spotkania wszyscy jego uczestnicy wyrazili potrzebę częstszego organizowania tego typu wydarzeń. Stanowią bowiem one istotny element integracji i porozumienia między społeczeństwem, a politykami. Niewątpliwie, dyskusje takie skłaniają do refleksji i pobudzają do działania, ponieważ stanowią bezcenną i niepowtarzalną inspirację dla nas wszystkich.