Zapraszam do kontaktu:

„Szkoła Zimowa” w Suwałkach

Miałam zaszczyt uczestniczyć w wydarzeniu „Szkoła Zimowa”, zorganizowane przez Stowarzyszenie Młodzi Demokraci z Suwałk.

Wydarzenie, organizowane w partnerstwie z Europejską Partią Ludową było okazją do debaty na tematy dotyczące współczesnej Polski i świata. Oprócz planowanych tematów, rozmowy toczyły się wokół wojny wywołanej przez Władimira Putina przeciwko wolnej Ukrainie. Organizatorzy i uczestnicy „Szkoły”, w tym politycy Koalicji Obywatelskiej przyjęli wspólne stanowisko mające na celu przeciwstawienie się barbarzyństwu Putina.

W trakcie dwudniowego wydarzenia dyskutowano na temat programu Polski Ład, reform w edukacji,  a także o funkcjonowaniu samorządów i kobietach w polityce. Odbywały się również warsztaty dotyczące prowadzenia kampanii samorządowych i mediów społecznościowych.

Dziękuję Stowarzyszeniu Młodzi Demokraci z Suwałk, a także wszystkim organizatorom za zaproszenie, za wasz głos, wasze opinie i wasze zaangażowanie.