Zapraszam do kontaktu:

Czy kłopoty ełckiego Wojskowego Szpitala już za nami?

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców Ełku i nie tylko, a także apelem, jaki wystosowały władze i radni Ełku w sprawie funkcjonowania 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie Filii w Ełku, skierowałam do odpowiednich ministerstw interpelację. Sytuacja w Wojskowym Szpitalu od dłuższego czasu była zła, czego skutkiem było zawieszenie funkcjonowania Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym, zawieszenie świadczeń stacjonarnych na Oddziale Otolaryngologicznym, a także świadczeń interwencyjnej, nocnej i świątecznej pomocy w Poradni Stomatologicznej. Zarówno Ministerstwo Zdrowia, jak i Ministerstwo Obrony Narodowej, jak podstawową przyczynę takiego stanu rzeczy wskazywały niewystarczającą liczbę personelu lekarskiego. Braki te miały niewątpliwy związek ze stratami finansowymi Szpitala i spiralą zadłużeń, w jaką zaczął przez to popadać.

Kiedy obecny Komendant płk Robert Trela obejmował Szpital w 2020 roku, jednostka wykazywała prawie 7mln 800 tys. zł straty. Rok 2021 kończyła już z niemal 4mln zyskiem. Spotkałam się z Komendantem Trelą, który przedstawił mi działania, jakie podejmował, aby uchronić Szpital od pogłębiających się kłopotów, a także zachować świadczone w nim usługi i zadbać o ich jakość. W Szpitalu nastąpiły przede wszystkim ogromne zmiany kadrowe, a także zmiany w funkcjonowaniu poszczególnych oddziałów. Szpital nie tylko zaczął przynosić zyski, ale w 2021 r. zwiększyła się także liczba pacjentów leczonych stacjonarnie, liczba zabiegów operacyjnych, liczba pacjentów leczonych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, liczba pacjentów zadeklarowanych do POZ ( podstawowej opieki zdrowotnej).

Dzięki zracjonalizowaniu kosztów, a także dzięki dobrze zaplanowanej realizacji wydatków Szpital, już na przełomie maja i czerwca br. ponownie uruchomia oddział neurologiczny w zakresie leczenia pacjentów z padaczką i po udarach.