Zapraszam do kontaktu:

Uroczystość wręczenia zaświadczeń

Uroczystość wręczenia zaświadczeń o wyborze na nową kadencję do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Dziękuję bardzo za zaufanie. Nie zawiodę