Zapraszam do kontaktu:

W X kadencji Sejmu

Moi Kochani,

W X kadencji Sejmu przynależę do:  

– Komisji Kultury i Środków Przekazu,

– Komisji Obrony Narodowej.

– Parlamentarnego Zespołu ds. ustawowego uregulowania zawodu psychoterapeuty,

– Parlamentarnego Zespołu ds. Wędkarstwa

– Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży,

– Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Harcerstwa

– Warmińsko- Mazurskiego Zespołu Parlamentarnego.