Zapraszam do kontaktu:

Światełko dla Pawła Adamowicza

Wraz z ełcką i piską Platformą Obywatelską oraz z mieszkańcami Ełku wzięliśmy udział w obchodach 5.rocznicy śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Uroczystość pod nazwą „Światełko dla Pawła Adamowicza” miała charakter państwowy, w której udział wzięło tysiące osób z całej Polski.

Przemawiający ze sceny żona Pawła Adamowicza, jego brat Piotr, a także prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz premier Donald Tusk wspominali śp. prezydenta Gdańska i olbrzymią tragedię, która była wynikiem spirali mowy nienawiści i pogardy, i która doprowadziła do zabójstwa niewinnego człowieka. Padły również słowa o przyszłości, o potrzebie budowania wspólnoty opartej na dobru i szacunku do innych. Premier Donald Tusk mówiąc, jak ważne zadanie stoi przed naszym narodem, zadanie przezwyciężania pogardy, nienawiści i kłamstwa, złożył przyrzeczenie: “Nie spoczniemy, dopóki nie będziemy pewni, że Polska, że polski naród, będą wolne od pogardy i nienawiści, będą wolne od kłamstwa – że już nigdy złe słowo nie zabije żadnego uczciwego człowieka”.