Zapraszam do kontaktu:

Posiedzenie Rady Regionu Warmińsko-Mazurskiego Platformy Obywatelskiej RP

W sobotę 13 stycznia w Olsztynie odbyło się posiedzenie Rady Regionu Warmińsko-Mazurskiego Platformy Obywatelskiej RP. W zebraniu uczestniczyli szefowie powiatowych struktur naszego województwa oraz delegaci.

Podczas spotkania podsumowaliśmy 2023 rok, który obfitował w wiele ważnych wydarzeń, w tym przełomowe w historii Polski wybory do parlamentu. Omówiliśmy także przygotowania do zbliżających się wyborów samorządowych.

W obecnej kadencji sejmu członkowie PO z naszego regionu objęli eksponowane funkcje w rządzie, parlamencie i samorządzie. Wiceministrem w resorcie funduszy i polityki regionalnej został Jacek Protas, jednocześnie przewodniczący struktur PO naszego regionu, przewodniczącym sejmowej Komisji Finansów został Janusz Cichoń, a senator Jerzy Wcisła został wiceprzewodniczącym Warmińsko-Mazurskiego Zespołu Parlamentarnego. Marszałkiem województwa został Marcin Kuchciński, a wicewojewodą Mateusz Szauer. Przed nami kolejne zadania w procesie przywracania Polski na praworządne i demokratyczne tory.