Zapraszam do kontaktu:

X kadencja Sejmu

X kadencja Sejmu zapowiada bardzo wiele i bardzo intensywnych prac. Na nowym rządzie i politykach Koalicji 15 października spoczywa ogromna odpowiedzialność naprawy kraju po rządach Zjednoczonej Prawicy. Tym trudniejsze jest to zadanie, że ówczesna władza robi wszystko, aby uniemożliwić sprawne rządzenie Donaldowi Tuskowi.

W obecnej kadencji pracy czeka mnie niemało, ale zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby zmieniać i ulepszać naszą polską rzeczywistość. Mam zaszczyt zasiadać w następujących komisjach i podkomisjach:

– Komisja Kultury i Środków Przekazu,                   

– Podkomisja stała do spraw mediów i polityki audiowizualnej,                                   

– Podkomisja stała do spraw edukacji artystycznej i kulturalnej dzieci i młodzieży,                             

– Komisja Obrony Narodowej,                    

– Podkomisja stała do spraw budżetu i finansów Sił Zbrojnych RP,                                              

– Podkomisja stała do spraw współpracy z zagranicą i NATO,                                        

– Komisja Spraw Zagranicznych

oraz w grupach parlamentarnych:

Polsko-Gruzińska Grupa Parlamentarna,                                

Polsko-Japońska Grupa Parlamentarna,                

Polsko-Litewska Grupa Parlamentarna,                                  

Polsko-Litewska Grupa Parlamentarna – wiceprzewodnicząca,

Polsko-Niemiecka Grupa Parlamentarna,                              

Polsko-Tajwański Zespół Parlamentarny,               

Polsko-Ukraińska Grupa Parlamentarna,                                

Zespół Parlamentarny Polska-USA,

a także w następujących zespołach parlamentarnych:

Parlamentarny Zespół ds. Aglomeracji Rzeszowskiej,      

Parlamentarny Zespół ds. Chorób Płuc,                                  

Parlamentarny Zespół ds. ustawowego uregulowania zawodu psychologa i psychoterapeuty – wiceprzewodnicząca,

Parlamentarny Zespół ds. Wędkarstwa,                

Parlamentarny Zespół ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży,                        

Parlamentarny Zespół Przyjaciół Harcerstwa,                     

Poselski Zespół Strażaków,                                           

Warmińsko-Mazurski Zespół Parlamentarny.