Zapraszam do kontaktu:

Mamy nowych radych w mieście Ełku, powiecie ełckim, gminie Prostki

Szanowni Państwo,

oto nasi wygrani do Rady Miasta Ełku:

Jolanta Maryla Banasiuk-Gierasimiuk, Andrzej Orzechowski, Włodzimierz Szelążek, Andrzej Hasulak, Paweł Sobolewski

Wiceprzewodniczącym Rady wybrany został Andrzej Orzechowski

i Rady Powiatu Ełckiego:

Dorota Grażyna Czepułkowska, Natalia Piwko, Krzysztof Piłat, Robert Stanisław Dawidowski i Michał Szyszło

Radni Koalicji Obywatelskiej w Gminie Prostki:

Anna Sikora, Danuta Kacprowska, Łukasz Gutowski