Zapraszam do kontaktu:

Minister Katarzyna Lubnauer z wizytą w Kruklankach i w Ełku

Z Panią Wiceminister Katarzyną Lubnauer, sekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, spotkałyśmy się dziś z przedstawicielami placówek oświaty oraz samorządowcami z gminy Kruklanki oraz z powiatu ełckiego, oleckiego, kętrzyńskiego, gołdapskiego i innych. Tematami spotkań były aktualne zagadnienia dotyczące przygotowywanych rozwiązań Państwa dla oświaty i wychowania w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych. To były merytoryczne, pełne cennych informacji i zaangażowania uczestników spotkania.